Sondy Logens historie

I slutningen af 1976 sad Hugo Vissing og Ole Vestergaard  i N.C.O klubben. Hugo skulle snart rejse "for good".

De ville gerne fortsætte med at træffe Sondy'erne når de kom hjem til Danmark og talte om hvorledes man kunne træffes og holde forbindelserne ved lige.

Efter Hugos hjemrejse gik Hugo og hans kone Anne Lise i gang med at skrive rundt til tidligere Sondyer som nu boede i Danmark.

Den stiftende generalforsamling blev holdt på diagonalkroen i Give den 6. maj 1977 og der var 42 fremmødte.

Hugo havde forfattet et sæt vedtægter, som generalforsamlingen vedtog, og foreningen blev grundlagt.

Siden har der været afholdt Sondy Loge møde hver år. Der har deltaget mellem 30 og 60 personer ved hvert møde.