PRESSEMEDDELSE


Vandkraftværk i Kangerlussuaq!

Efter intense afsluttede forhandlinger underskrives i dag kontrakten med "Feeble & Watercheat Ltd.", for et Vandkraftværk i Kangerlussuaq.

Vandkraftværket opføres ved en 6 meter høj dæmning over elven i Kangerlussuaq, hvor smeltevandet fra Indlandsisen opdæmmes, og den i forvejen udtjente elv-bro erstattes samtidig med en ny vej hen over dæmningen.
Vandkraftværket finansieres gennem grønne lån i "Hydro Power Invest Foundation" ved folkeaktier og brugerbetaling.

Til trods for en fortsat udvikling af Kangerlussuaq, bliver el-kapaciteten så stor, at den ikke kan af-sættes på konventionel vis, og det løses med en ny teknologi, så den overskydende el-kapacitet deponeres i bygdens Vandsø.
Energien ledes via en patenteret flex-separator ned i Vandsøen, og oplagres som varmt vand i det øvre vandlag,- sidegevinsten er betragtelig-, bygdens Vandværk kan herefter leverer, både koldt og varmt vand fra Vandsøen direkte ind til forbrugernes haner.

Den kombinerede el- og vandforsyning blev vedtaget,- men ikke uden svære bekymringer,- da slæde-sporet over Vandsøen, med det varme vand i søen, ikke fremover fryser til om vinteren.
Alle har dog vist forståelse og set fremad, idet en opvarmet Vandsø giver nye potentialer for eksotiske fiskearter og derved et økonomisk indbringende lystfiskeri.

Efter tidsplanen, skal "Feeble & Watercheat Ltd." afleverer Vandkraftværket til indvielse den 1. april 2007.

Fritz Baumann
Formand for Bygdebestyrelsen